Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesToolboxFunctie Analyse
Hoe werkt de test Functie Analyse?
Hoe werkt de test Functie Analyse?

Een goed beeld van de arbeidsperspectieven van je kandidaat

Paul van der Linden avatar
Geschreven door Paul van der Linden
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Met Functie Analyse krijg je snel een goed beeld van de arbeidsperspectieven van je kandidaat, beoordeel je de passendheid van functies en maak je een uitgebreid rapport.


Functie Analyse inzetten en starten

Functie Analyse vind je in de Toolbox. Het is een test die jij als professional zelf invult. In het help-artikel Testen klaarzetten voor je kandidaat lees je hoe je Functie Analyse kan inzetten voor je kandidaten.

In het help artikel Testen maken lees je hoe je Functie Analyse kan starten. Zie het hoofdstuk Een test zelf invullen als coach.

FML of IZP

Let op: er zijn twee versies van de Functie Analyse in de Toolbox. De ene versie bevat de vragenlijst van de FML, de andere van de IZP. Zorg dat je de juiste aanklikt om in te zetten.

De Functie Analyse werkt hetzelfde voor de twee verschillende vragenlijsten. Alleen de eerste stap "kandidaat" heeft de verschillende manieren van de belastbaarheid meten.

30 dagen

Vanaf het moment van starten heb je 30 dagen de tijd op Functie Analyse af te ronden. Daarna verloopt de test en heb je geen toegang meer.


Hoe werkt Functie Analyse?

Functie Analyse is ingedeeld in 4 onderdelen:

Navigatie tabs Functie Analyse

Wanneer je Functie Analyse start, kom je op het tabblad Kandidaat (1). Je ziet hier een overzicht met de zes rubrieken. Na het invullen van de belastbaarheid komt het tabblad Functies (2) beschikbaar. Hier kun je functies matchen en opslaan. Na het opslaan van één of meerdere functies komen de tabbladen Opgeslagen (3) en Rapport (4) beschikbaar. Via het tabblad Opgeslagen kun je de opgeslagen functies beheren en een samenvatting schrijven. Op het tabblad Rapport kun je de rapportage maken.

Via de tabbladen wissel je tussen de verschillende onderdelen. Na het starten van de test heb je 30 dagen de tijd om de test af te ronden.


Kandidaat: FML/IZP Invullen

Voorbeeld: FML rubrieken invullen

Kandidaat tab - Functie analyse

Voorbeeld: IZP rubrieken invullen

Via het tabblad Kandidaat vul je de FML of IZP beperkingen van de kandidaat in.

Je hoeft alleen de beperkingen in te vullen. Bij alle niet ingevulde vragen wordt automatisch de normaal waarde gebruikt.

Beperkingen invoeren

Klik rechts op het potlood-icoon om een rubriek te openen. Op de volgende pagina staan alle vragen binnen de rubriek. Vul hier alleen de beperkingen van de kandidaat in.

Er zijn twee soorten vragen in Functie Analyse:

Meerkeuze vragen met één antwoord. Deze vragen beantwoord je door één van de opties te kiezen door middel van een radio button:

Vraag met meerdere antwoord mogelijkheid (Checkbox)

Meerkeuze vragen waar meerdere antwoorden mogelijk zijn. Je kunt meerdere checkbox(en) selecteren die van toepassing zijn:

Vraag met meerdere antwoord mogelijkheid (Checkbox)

Aanvulling toevoegen

Optioneel kan je via de knop Aanvulling toevoegen een beperking toelichten. Dit is een aanvulling over de belastbaarheid van de kandidaat. Dus het is geen uitleg voor de motivatie van je keuze.

De aanvulling wordt getoond bij eventuele overschrijdingen tijdens het matchen van functies in het tabblad Functies. Ook wordt deze meegenomen in de belastbaarheid in het rapport. Zie Rapport, belastbaarheid opnemen? voor meer info.

Rubriek opslaan

Om een rubriek op te slaan klik je rechts bovenin de pagina op Opslaan. Na het invullen kom je terug op het tabblad Kandidaat. Per onderdeel zie je rechts het aantal beperkingen, met daaronder een opsomming, inclusief eventuele aanvullingen:

Opsomming beperkingen

Na het opslaan van de beperkingen start Functie Analyse automatisch met het matchen van functies. Na het matchen van alle functies komt het tabblad Functies beschikbaar en kun je hiermee aan de slag.


Functies

Functies matchen op belastbaarheid en functies opslaan

Functies tab - Functie analyse

Gevonden functies

Klik bovenaan de pagina op Functies om functies te matchen op de belastbaarheid van je kandidaat. De lijst met gevonden functies bevindt zich links. De functies zijn gesorteerd op passendheid op basis van de FML of IZP van de kandidaat:

Klik een functie aan voor meer informatie over de functie en om de eventuele knelpunten te zien. Via de pijltjes kun je navigeren.

Filteren op Opleidingsniveau

Via de filters kun je harde eisen (knock out criteria) instellen op opleidingsniveau. Zoek je functies voor een specifiek opleidingsniveau, dan kun je dat hier aangeven. Deze filter is direct onder de tabbladen terug te vinden:

Functies tab - Filters

Functie bekijken

Klik je links in de lijst op een functie, dan worden de details rechts weergegeven, inclusief de matchscore en eventuele knelpunten.

Dit werkt hetzelfde als in de Beroepen, Vacature en Werkgever verkenner:

Voorbeeld navigatie Vacature verkenner

Functie-details

In de functie-details vind je de titel, het niveau, salaris en een omschrijving van de functie:

  • Het werk- en denkniveau dat werkgevers vragen voor deze functie.

  • Salarisindicatie (gemiddelde maandsalaris dat werkgevers aanbieden).

Functies tab - Functie-details

Onder de doorgetrokken streep zijn de taken (met hun omvang) gegeven, met aansluitend de matchscore.

De matchscore is het totaal van de scores van de onderliggende taken. Hierbij is rekening gehouden met de omvang van iedere taak. Als een taak een kleine omvang heeft in de functie dan telt dit dus minder zwaar mee in de matchscore dan een taak met een grotere omvang. Kijk altijd naar de omvang en de matchscores van de onderliggende taken om te bepalen of een functie passend is.

Zijn er overschrijdingen gevonden, dan zie je hier hoeveel, met een link naar meer informatie onder de functie-details.

Taken en overschrijdingen

Onder de functie-details zijn de taken van de functie in te zien met de eventuele knelpunten. Bekijk meer informatie over een taak door rechts op het pijltje te klikken. De taak opent dan inclusief alle details:

Functies tab - Overschrijdingen-details

Per taak wordt er een korte omschrijving gegeven. Per overschrijding wordt de beperking zoals omschreven in de FML of IZP en de belastbaarheid vanuit de functie gegeven.

Op basis van deze informatie kan de professional beoordelen of de functie passend, mogelijk passend of niet passend te maken is.

Functie opslaan

Wil je een functie opnemen in je rapport? Sla deze dan op. Het opslaan van functies doe je via de Opslaan knop direct boven de functie-details.

Functies tab - Functie opslaan knop

Er opent zich dan een pop-up met drie onderdelen:

  • Externe of interne functie

  • Beoordeling professional

  • Toelichting

Externe of interne functie

Hiermee geef je aan of de onderzochte functie extern of intern is onderzocht. Deze staat standaard op extern ingevuld. Interne functies zijn functies die binnen de organisatie beschikbaar zijn. Externe functies zijn generieke functies die op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn.

Beoordeling professional

Beoordeel in het volgende scherm de functie en plaats eventueel een toelichting voor in het rapport.

Geef je professionele mening of de functie passend (te maken) is door één van de drie opties te kiezen, bestaande uit Passend, Misschien passend of Niet passend (te maken).

Toelichting

In het tekstvak onder Toelichting kun je toelichting geven bij de functie. Onderbouw je keuze en waarom de functie mogelijk wel of niet passend (te maken) is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kleine aanpassing waardoor een taak bijvoorbeeld geen overschrijdingen meer heeft.

Sla de functie vervolgens op door rechtsonder op Opslaan te klikken.

Opgeslagen functie

Na het opslaan keer je terug naar het tabblad Functies. Jouw beoordeling is terug te vinden boven de functie:

Functies tab - Opgeslagen functie

De opslaan-knop is veranderd naar Opgeslagen. Daaronder zie je nogmaals jouw beoordeling, bestaande uit het label met beoordeling en de optionele toelichting.

Via het potlood-icoon kun je je beoordeling wijzigen. Door op de Opgeslagen knop te drukken kun je de functie weer verwijderen.

Na het opslaan van één of meerdere functie wordt het tabblad Opgeslagen en Rapport beschikbaar. Vanaf het opslaan van je eerste functie kun je een rapport maken. Om de opgeslagen functies te beheren, klik je bovenaan de pagina op Opgeslagen.


Opgeslagen

Functies beheren en een samenvatting schrijven

Alle opgeslagen functies zijn terug te vinden op het tabblad Opgeslagen. Klik bovenaan de pagina op Opgeslagen. De functies staan per interne en externe functies gesorteerd. Per functie zie je hier de functietitel, een label met de beoordeling en de optionele toelichting.

Opgeslagen functies beheren

In het blok Opgeslagen functies kun je de opgeslagen functies beheren:

Opgeslagen tab - Functie beheren

Functie wijzigen

Via het potlood-icoon kun je jouw beoordeling wijzigen. In het volgende scherm kun je de functie wijzigen op een vergelijkbare manier als Functie opslaan tijdens het matchen.

Functie verwijderen

Via het prullenbak-icoon kun je de opgeslagen functie verwijderen.

Let op dat bij deze actie ook de toelichting definitief verwijderd wordt. Je kunt een functie ook uitsluiten van het rapport in de Rapport instellingen.

Samenvatting

Direct onder de opgeslagen functies, in het blokje Samenvatting, kun je als professional een conclusie schrijven over de beroepsmogelijkheden van de kandidaat. Hier kun je bijvoorbeeld aangeven hoe kansrijk de gekozen functies zijn en wat de kansen zijn van de kandidaat. Deze samenvatting wordt opgenomen in het rapport.

Sla de samenvatting op door rechtsonder op Opslaan te klikken. Na het opslaan van je eerste functie kun je een rapport maken. Klik hiervoor bovenaan de pagina op Rapport.


Rapport

Rapport instellingen, Functies selecteren en rapport maken

Ben je tevreden met de opgeslagen functies, dan kun je het rapport maken. Klik hiervoor bovenaan de pagina op Rapport.

Functies selecteren

Onder het kopje Functies selecteren krijg je een overzicht van alle opgeslagen functies. Via de checkbox voor de functie kun je aangeven of je deze wel of niet wil opnemen in het rapport. Standaard staan alle functies geselecteerd/meegenomen in het rapport.

Belastbaarheid opnemen?

Onder het kopje belastbaarheid kun je aangeven of je de belastbaarheidskenmerken (FML of IZP) van de kandidaat wil opnemen in de samenvatting van het rapport.

Om het rapport te genereren en Functie Analyse af te sluiten klik je onderaan de pagina op Rapport maken.

Let of dat je na het maken van het rapport de test definitief afsluit. Functie Analyse is dan niet meer opnieuw te openen.

Was dit een antwoord op uw vraag?